, ,

PP Corrugated Box(conductive)

conductive box

 

พลาสติกลูกฟูก Conductive PP corugated Box

  • แผ่นชนิด Conductive มีความต้านทานไฟฟ้า(Surface Resistivity) ไม่เกิน 105Ω.   Ohms/sqm เหมาะกับงาน บรรจุภัณฑ์ สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์

conductive box

กล่องพีพี บอร์ด คอนดัคทีฟ (PP Board แบบ Conductive)

ด้วยการออกแบบให้ใช้งานแบบ FIFO (First in First Out) ในการจัดเก็บม้วน Reel โดยโครงสร้างเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด   หนา5mmปั๊มและขึ้นรูปโดยใช้ อัลตร้าโซนิค ไม่มีหมุดโลหะ และเสริม ฐานด้านล่างด้วยยางอีวีเอ (eva) เพื่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น   เมื่อต้องการหยิบชิ้นงานม้วนReel ออกจากกล่อง ก็ทำให้ดึงออกจากช่องด้านล่าง  จึงทำให้จัดระเบียบและควบคุมสต๊อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Options
    • สกรีนข้อความ
    • เสริมฉากเพิ่มความแข็งแรง
    • ใส่ฝาปิด
    • เพิ่มป้ายชื่อ

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PP Corrugated Box(conductive)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *